Kontakt do organizatora:

Kinga Ciniewska

+48 691 159 982

kinga@targihappytogether.pl

Formularz kontaktowy

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę SERIO. Kinga Ciniewska moich danych osobowych, tj. imię i nazwisko; adres e-mail,:nr telefonu w celach wysyłki wiadomości marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez SERIO. Kinga Ciniewska za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym na otrzymywanie informacji handlowych, stosownie do treści Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne, lecz konieczne w celu dokonania rejestracji. Zgodę mogę wycofać w każdej chwili.
  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SERIO. Kinga Ciniewska z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-389), przy ul. Mieczykowej 2/34, NIP 6292251969. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b ww. Rozporządzenia w celach wskazanych w treści ww. zgód. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody i będą podlegały okresowemu przeglądowi co 2 lata. Pani/a dane osobowe mogą być przekazane osobom trzecim, które przetwarzają dane osobowe w imieniu SERIO. Kinga Ciniewska na podstawie umów powierzenia tj. usługi IT, podmioty świadczące usługi marketingowe, podmioty przetwarzające dane w celu dochodzenia roszczeń i windykacji lub innych. Ma Pan/i możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia, przeniesienia danych oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, wniesienia sprzeciwu oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz nie podlegają profilowaniu tj. automatycznemu podejmowaniu decyzji. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: kinga.ciniewska@gmail.com